Smażenie na oleju. Co zrobic ze zużytym tłuszczem po smażeniu?

Co zrobić ze zużytym olejem po smażeniu?

Olej spożywczy po smażeniu nie nadaje się do dalszego wykorzystania. W jego składzie zachodzą nieodwracalne zmiany, często niewidoczne gołym okiem. Może być niebezpieczny dla środowiska i naszego zdrowia, jeśli nie będziemy go odpowiednio usuwać. Resztki oleju gastronomicznego w zakładach muszą być magazynowane i przekazywane do utylizacji zgodnie z przepisami. W domu w żadnym razie nie należy się go pozbywać, wycierając lub wylewając do zlewu. Co zatem zrobić ze zużytym oleju po smażeniu?

Olej posmażalniczy to odpad klasyfikowany jako niebezpieczny. Oznacza to, że nie może on być usuwany w standardowy sposób, jak inne płynne odpady kuchenne – czyli na przykład poprzez wylanie do zlewozmywaka. Mogłoby to doprowadzić do zatkania kanalizacji. Po ostygnięciu olej utwardziłby się, co mogłoby doprowadzić do zatykania rur. Ponadto odpady olejowe mogą mieć wysoce toksyczny skład. Nie ma w nich już składników mineralnych, które znajdowały się tam przed poddaniem obróbce termicznej. Pojawiają się natomiast toksyczne substancje, do których wydzielania może dojść na przykład na skutek przypalenia oleju, ale nie tylko.

W gospodarstwach domowych zużyty olej należy usuwać z naczyń papierowym ręcznikiem i umieszczać w koszu na śmieci. Rozwiązaniem problemu odpadów olejowych w zakładach gastronomicznych jest natomiast poddanie ich oczyszczeniu i przystosowaniu do ponownego wykorzystania w rożnej roli, na przykład do produkcji biopaliw czy baz do produkcji olejów smarowych. Dopiero zużyty olej, który nie nadaje się już do regeneracji i wykorzystania, przekazuje się do unieszkodliwienia.

 Korzyści z recyklingu zużytego oleju kuchennego

Recykling oleju spożywczego to przyjazny dla środowiska sposób na ponowne wykorzystanie zużytego oleju gastronomicznego, który w przeciwnym razie stanowiłby szkodliwy dla środowiska odpad. Poddawanie zużytych olejów recyklingowi pozwala zmniejszyć ilość odpadów generowanych przez restauracje i inne zakłady spożywcze. Aby przekazać odpady do przetworzenia, zakłady gastronomiczne współpracują zwykle z przedsiębiorstwami realizującymi skup oleju przepracowanego. Wyspecjalizowane firmy odbierają zużyty olej w zabezpieczonych przepisowych zbiornikach i transportują go do miejsca recyklingu.
Pamiętajmy, że miejsce oleju nie jest w zlewie czy sedesie ponieważ jest to bardzo szkodliwy płyn dla środowiska, dlatego dbając o ekologię zastanówmy się zawsze nad jego utylizacją.

Recykling zużytych olejów kuchennych w domu

 Istnieje wiele sposobów na recykling zużytego oleju spożywczego. Jednym z najpopularniejszych jest odbieranie ich z restauracji i innych zakładów spożywczych, sortowanie, a następnie sprzedawanie producentom biodiesla.

Innym sposobem recyklingu zużytych olejów kuchennych jest regeneracja, która prowadzi do otrzymania oczyszczonego, przefiltrowanego produktu z oleju odpadowego. Rafinacja oleju, czyli  poddawane ekstrakcji silnie działającymi środkami chemicznymi (heksan) w wysokich temperaturach, jest sposobem na poprawę właściwości produktu i przekształcenie go nowe produkty, takie jak, chociażby biopaliwa czy kosmetyki.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *