Czy drgania podłoża mogą być podstawą wnioskowania o odszkodowanie za szkodę górniczą

Czy drgania podłoża mogą być podstawą wnioskowania o odszkodowanie za szkodę górniczą?

Działanie zakładów górniczych nie pozostaje obojętne dla terenów w okolicy, których się znajdują. W wyniku eksploatacji i prac istnieje możliwość powstania, między innymi wstrząsów górotworów prowadzących do drgań podłoża. Konsekwencją tego typu zjawisk mogą być uszkodzenia budynków, jak i gruntu utrudniające normalne funkcjonowanie w określonych miejscach. Czy w takiej sytuacji istnieje szansa na uzyskanie odszkodowania za szkody górnicze?

Wstrząsy i drgania podłoża a powstawanie szkód górniczych

Działanie kopalni jest ściśle powiązane z możliwością wystąpienia wstrząsów górotworów. W wyniku drążenia korytarzy i pracy górniczej dochodzi do naruszenia równowagi górotworu. Takie wstrząsy to zjawisko dynamiczne, które następuje na skutek podziemnych prac zakładów górniczych. Powstają w wyniku gwałtownych pęknięć, załamywania się lub przemieszczania warstw górotworu. Wstrząsy prowadzą do drgania podłoża obiektów, a tym samym mogą wywołać ich przemieszczanie się, odkształcenie lub uszkodzenie. W konsekwencji prowadzi to do problemów, a nawet niemożności korzystania z określonych budynków.

“Drgania podłoża mogą spowodować szkody, takie jak zarysowania, pęknięcia ścian zewnętrznych, uszkodzenia fundamentów, dachów, a także istnieje możliwość zerwania instalacji. Co więcej, skutki drgań przejawiają się w uszkodzeniach i nachyleniach gruntu, które mogą spowodować nawet naruszenie konstrukcji budynków”. – jak podkreśla specjalista z firmy Kompensata. 

W budynkach można usłyszeć trzeszczenie ścian, a także odczuwalne jest drganie i kołysanie całej powierzchni. W sytuacji zauważenia takich szkód pomocna jest szczegółowa analiza ze strony specjalistów, która określi rozległość problemu, a także możliwość otrzymania stosownego odszkodowania. Następnym krokiem ze strony poszkodowanego będzie wystąpienie o odszkodowanie za szkodę górniczą.

Jak wygląda złożenie wniosku o odszkodowanie?

W sytuacji, kiedy na nieruchomości lub budynku mieszkalnym doszło do drgań i negatywnych skutków, niezwłocznie należy podjąć działanie mające na celu uzyskanie odpowiedniej rekompensaty za szkody górnicze. Istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie, a w ramach postępowania poszkodowanemu przysługuje prawo do wnioskowania o zaprzestanie działań wywołujących szkody. Osoba, która zauważyła, a jednocześnie poniosła szkodę na skutek działania zakładów górniczych, może wystąpić z roszczeniem o przyznanie odszkodowania. Zgodnie z przepisami nie ma możliwości złożenia pozwu od razu do sądu, poszkodowany musi go dostarczyć bezpośrednio do kopalni lub jej przedstawiciela prawnego. Zakład górniczy, który otrzymał taki wniosek, ma 30 dni na ustosunkowanie się do wymagań i zarzutów.

Bardzo ważne jest, aby we wniosku zostały zawarte informacje, takie jak dokładne określenie nieruchomości, której sprawa dotyczy, opisanie szkody oraz formy odszkodowania. W sytuacji, gdy kopalnia ustosunkuje się do pisma, jednak jej propozycja nie będzie odpowiednia dla osoby poszkodowanej – nie ma konieczności wyrażania zgody na takie warunki. W tym momencie poszkodowanemu przysługuje pełne prawo do złożenia pozwu cywilnego o odszkodowanie za szkody górnicze. Wniosek musi jednak zostać złożony w ciągu 5 lat od zauważenia szkody, z racji tego, że w późniejszym terminie istnieje możliwość przedawnienia biegu sprawy. Co więcej, osoba poszkodowana nie ma obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w toku całego postępowania.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *