Przegląd kominiarski

Czy każdy komin podlega przeglądowi kominiarskiemu?

Widok kominiarza w mundurze i ze szczotką kojarzy się ze szczęśliwym wydarzeniem i zwykle wywołuje na t

Dlaczego kontrole stanu komina są tak istotne?

“Prawidłowe działanie instalacji kominowej gwarantuje pełne bezpieczeństwo jej użytkownikom. Zagrożeń związanych z możliwymi usterkami jest całkiem sporo, np. powstanie nieszczelności może doprowadzić do przedostawania się dymów lub spalin do środka pomieszczeń. Jest to niebezpieczne, ponieważ zawarte w nich gazy są szkodliwe dla zdrowia, a w większych stężeniach mogą powodować zatrucia. Jeżeli wśród nich znajdzie się także tlenek węgla, znany pod powszechnie używaną nazwą „czad”, pojawia się ryzyko śmierci. Jest ono tym większe, że gaz ten jest bezwonny, przez co niemożliwy do wyczucia, w przeciwieństwie do pozostałych, które mają intensywną, duszącą woń” – wyjaśnia przedstawiciel Zakładu Usług Kominiarskich, który specjalizuje się w obsłudze systemów kominowych i wentylacyjnych.

Nieszczelności układu kominowego to również ryzyko znacznego powiększania się uszkodzeń. Przez nie z komina może się wydostawać skraplający się na jego wewnętrznych ściankach kondensat. Będzie się on pojawiał przede wszystkim w kotłach i piecach opalanych gazem ziemnym lub płynnym, a także tych, które wykorzystują olej opałowy. Często może powstawać także w nowoczesnych kotłach węglowych oraz spalających drewno, jeśli dymy ulegają znacznemu wychłodzeniu wskutek działania systemów odbierających z nich ciepło albo wtedy, gdy komin jest źle zaizolowany. Składniki kondensatu to agresywne chemicznie kwasy, które powodują przyspieszenie korozji wkładów stalowych, a jednocześnie przenikając do struktury murów wpływają na ich szybkie niszczenie. Najpoważniejszym problemem będzie jest to, iż w wyniku ich działania powstają nieestetyczne przebarwienia, które w dodatku wydzielają drażniący i nieprzyjemny zapach.

Stan komina ma bezpośredni wpływ na przepływ spalin i dymów, jak również na powstający w kominie ciąg. Jeśli wewnątrz przewodu pojawią się zanieczyszczenia, materiał organiczny czy obluzowane elementy, gazy nie będą mogły się swobodnie z niego wydostawać. Powstające zaburzenia ciągu mogą prowadzić do cofania się spalin do urządzenia grzewczego i dawać efekty identyczne jak te, które wystąpiłyby w wyniku nieszczelności. Warto pamiętać, że w kominach obsługujących kominki oraz piece i kotły na paliwa stałe na ściankach osadza się sadza (przy spalaniu węgla) oraz substancje smoliste (przy paleniu drewnem). Są to substancje łatwopalne i każda iskra dostająca się do przewodu kominowego wraz z dymem może spowodować ich zapłon i pożar.

Sadze lub smoły płonące wewnątrz komina oznaczają powstawanie bardzo wysokiej temperatury, nierzadko przekraczającej 1000°C. Stanowi ona bardzo duże zagrożenie dla struktury budynku, nawet w sytuacji, gdy żadne elementy nie mają bezpośredniego kontaktu z płomieniami, to tak duża ilość ciepła oznacza ryzyko samozapłonu elementów drewnianych, zwłaszcza więźby dachowej lub pokrycia. Może dojść do zapłonu materiału termoizolacyjnego ułożonego na dachu czy użytego do ocieplenia ścian, które znajdują się w sąsiedztwie płonącego komina.

Przeglądy instalacji kominowych

Przeglądy kominiarskie są obowiązkowe dla każdej instalacji kominowej, a zatem takiej, do której jest podłączone urządzenie grzewcze opalane paliwami stałymi – węglem, drewnem, produktami drewnopochodnymi, w tym pelletem drzewnym lub brykietami, różnymi rodzajami agropelletu np. ze słomy, pestek czy ziarna zbóż energetycznych, jak również gazem ziemnym lub płynnym LPG, a także olejem opałowym. Warto pamiętać, że obowiązek ten obejmuje budynki mieszkalne i użytkowe, gdzie zainstalowany jest kominek, kocioł centralnego ogrzewania, piec wolnostojący, ogrzewacz wody użytkowej czy kuchnia węglowa. Konieczność przeprowadzania przeglądów kominiarskich wynika z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Przegląd kominiarski obejmujący sprawdzenie stanu instalacji, drożności szczelności komina, powstającego ciągu, a w razie potrzeby jego dokładne oczyszczenie, musi być wykonywany z ustaloną przez przepisy częstotliwością. W przypadku urządzeń na paliwa stałe będzie to cztery razy w ciągu roku, a przy gazie oraz oleju opałowym dwa razy w roku. Za brak przeglądu kominiarskiego można dostać mandat nałożony przez inspektora nadzoru budowlanego lub przez Państwową Straż Pożarną. Warto pamiętać, że bez potwierdzonego przeglądu w razie pożaru lub powstania uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym działaniem urządzeń grzewczych ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub znacząco obniżyć wartość zaoferowanej kwoty. 

Przeglądy instalacji kominowych są wymagane również przez Prawo budowlane. Zgodnie z jego zapisami sprawdzenie stanu instalacji kominowej powinno się odbywać przynajmniej raz w roku, a w większych budynkach, o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m2 lub w obiektach o powierzchni dachu większej niż 1000 m2 przeglądy muszą być prowadzone dwa razy w roku, w okresie między końcem maja a ostatnim dniem listopada. Kontrole instalacji kominowych odbywają się zarówno w trybie kontroli corocznych, jak i przeglądów budynków wykonywanych co 5 lat.

Przeglądy instalacji wentylacyjnej

Warto pamiętać, że kontroli podlega nie tylko system odprowadzania dymów i spalin, ale również instalacja wentylacyjna. Znaczenie jej prawidłowego działania jest bardzo duże, zarówno w przypadku samych urządzeń grzewczych, jak i możliwości komfortowego korzystania z budynku. Drożny i efektywny system wentylacyjny jest niezbędny przy korzystaniu z kotłów i pieców z otwartą komorą spalania, które do swego funkcjonowania potrzebują powietrza pobieranego bezpośrednio z pomieszczenia, w którym są zainstalowane. Poza tym wentylacja pozwala na efektywną wymianę powietrza w budynku, usuwając zużyte i jednocześnie wpływając na wilgotność we wnętrzu.

Systemy wentylacyjne mogą być zbudowane jako mechaniczne, w których przepływ powietrza jest wymuszany przez zamontowane w kanałach wentylatory lub grawitacyjne. Instalacja grawitacyjna oznacza, że powietrze wydostaje się z budynku za sprawą ciągu kominowego. Cieplejsze, a zatem lżejsze i rzadsze powietrze z wnętrza ulatuje na zewnątrz kanałami wentylacyjnymi biegnącymi pionowo aż nad połać dachu. Instalacja grawitacyjna jest podatna na wszelkie zakłócenia przepływu, zwłaszcza wówczas, gdy różnice temperatur między wnętrzem a powietrzem atmosferycznym będą niewielkie. Będzie tak w czasie gorącego lata, czy zimą w mocno niedogrzanych wnętrzach.

Stan instalacji wentylacyjnej oraz drożność kanałów są sprawdzane przy okazji przeglądów budowlanych, w takim samym trybie, jak w przypadku systemu kominowego, a zatem raz albo dwa razy do roku przy większych budynkach. Przeglądy wentylacji są też obowiązkowe przy przeglądach 5-cio letnich.

warzy uśmiech. Warto pamiętać, że zadania kominiarza, polegające m.in. na wykonywaniu przeglądów kominiarskich, rzeczywiście mają wiele wspólnego ze szczęściem, bo pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa budynkom i ich użytkownikom. W swej pracy kominiarze korzystają jednak z fachowej wiedzy i działają według obowiązujących przepisów.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *