Ile trwa upadłość konsumencka? Jak przebiega postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to pewna ostateczność, która jednak może bardzo pomóc w pozbyciu się długów oraz w rozpoczęciu nowego życia bez obciążeń finansowych. Samo postępowanie nie jest jednak takie proste i zazwyczaj trochę trwa. Jak wygląda w praktyce ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka – co to?

Z tematem upadłości konsumenckiej z pewnością zetknął się już każdy z nas. Polega to na tym, że osoba prywatna, niebędąca przedsiębiorcą, może ubiegać się w sądzie o ogłoszenie bankructwa, jeżeli udowodni, że nie ma możliwości spłaty posiadanych zadłużeń, co najmniej od 3 miesięcy. Najistotniejszym celem przy prowadzeniu postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli, a w ostateczności umorzenie części lub całości długów, jakie posiada dłużnik. Osoba taka nie jest więc już nic nikomu winna i może rozpocząć nowe życie, bez wierzytelności, choć z mianem bankruta. W celu spłacenia wierzycieli najczęściej licytowany jest majątek dłużnika.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powiązane jest postępowaniem sądowym. Konieczne będzie włożenie odpowiedniego wniosku, wraz z uzupełnionymi danymi oraz dodatkowymi załącznikami, aby sąd mógł rozpatrzeć sprawę i stwierdzić, czy procedura upadłościowa może ruszyć. Potrzebne będzie nie tylko podanie swoich danych osobowych, ale i przedstawienie wszystkich dokumentów związanych z posiadanym zadłużeniem – umowy kredytowe, pożyczkowe i inne, to jak spłacało się zadłużenie i ile jeszcze zostało do spłaty.

Konieczne będzie także wypisanie tego, jaki majek się posiada i co wchodzi w jego skład (domy, mieszkania, samochody, inne dobra materialne). Można zająć się tym samemu, jednak upadłość konsumencka to zadanie dla doświadczonego prawnika np.upadlosckonsumencka.expert. Taki specjalista doradzi Ci, co przygotować i pomoże w zgromadzeniu wszystkich potrzebnych rzeczy oraz napisze odpowiedni wniosek.

Ile trwa postępowanie upadłościowe?

Trzeba pamiętać o tym, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie następuje szybko. Od momentu złożenia wniosku i wszystkich dokumentów do chwili zakończenia całej sprawy może minąć tak naprawdę sporo czasu. Samo rozpatrzenie prośby zajmuje około 4 miesięcy i dopiero potem następuje właściwe postępowanie upadłościowe.

W tym etapie, po pozytywnej weryfikacji sądu, do akcji wkracza syndyk, którego zadaniem jest likwidacja majątku dłużnika. Sprawdza on listę posiadanych dóbr, wycenia je, a następnie sprzedaje. Uzyskane w ten sposób pieniądze idą na spłatę wierzycieli. Etap ten może potrwać nawet 1,5 roku i gdy się skończy (majątek zostanie sprzedany), następuje kolejna część, czyli wyliczenie ile jeszcze długu zostało. Jeżeli pieniądze ze sprzedaży majątku nie pokryły całości zadłużenia, wkracza sąd, który ustanawia plan spłaty. Pozostała kwota może zostać rozłożona na raty z okresem spłaty od 1 roku do 7 lat.

Całość postępowania upadłościowego trwa średnio około 5 lat, wiele jednak będzie zależało od indywidualnej sytuacji. W niektórych przypadkach, jeżeli sąd uzna, że dłużnik nadal nie jest w stanie spłacić zadłużenia, może, choć nie musi, anulować resztę długu lub nawet jego całość. Po zakończeniu postępowania, wierzyciele nie mają prawa ubiegać się o zwrot należności.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *