Zadbany dom z uporządkowaną posesją

Jak dbać o porządek wokół posesji?

Dbanie o porządek wokół posesji to dla większości osób obowiązek, którego spełnianie wynika z ich osobistych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że ten obowiązek jest też regulowany prawnie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości musi dbać o czystość na posesji. Jeżeli teren jest duży lub zwyczajnie nie mamy czasu na takie prace, pomoże nam profesjonalna firma sprzątająca. Jakie czynności należy wykonywać w obrębie posesji?

Jak utrzymać porządek na podwórku?

Jedną z kluczowych kwestii, o której powinien pamiętać każdy właściciel posesji jest utrzymanie w czystości przylegającego do niej chodnika. Mowa o jego sprzątaniu i odśnieżaniu. Firma sprzątająca będzie zatem odpowiedzialna za usunięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń. Szczególnie istotne jest odśnieżanie chodnika w sezonie zimowym, bowiem w razie zaniedbania tej kwestii, gdyby doszło do wypadku, poszkodowany może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia od właściciela. Jeżeli jednak to zadanie zostało powierzone zewnętrznej firmie, to ona będzie odpowiadać w razie szkody.

Kolejną kwestią, o której muszą pamiętać właściciele jest konieczność posiadania pojemników na odpady komunalne. Niezbędne jest też ich utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. Jeżeli jednak gmina przejęła na siebie część usług związanych z wywożeniem odpadów, będzie ona odpłatnie dostarczać zbiorniki właścicielowi, tym samym zwalniając go z tego obowiązku.

W jaki sposób należy jeszcze dbać o posesję?

Kluczową kwestią jest utrzymywanie terenu wokół posesji w takim stanie, aby w żaden sposób nie zagrażał on zdrowiu i bezpieczeństwu innych ludzi. Firma sprzątająca może zatem zajmować się również posypywaniem chodnika solą lub piaskiem w trakcie mrozów, a nawet usuwaniem śniegu z dachu. Ponadto konieczne jest usuwanie sopli i nawisów lodowych, które są niezwykle niebezpieczne.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *