Obcokrajowcy w Polsce

Jak legalnie mieszkać, pracować w Polsce?

Co roku granicę Polski przekracza miliony osób. Część z nich w celach turystycznych, część biznesowych, a jeszcze inni, by móc się osiedlić, znaleźć pracę i zacząć nowe życie w nowym miejscu. Jak jednak tego dokonać, by pobyt był w pełni legalny? Co jest potrzebne?

Obcokrajowcy w Polsce – kto może przebywać legalnie?

Każdy obywatel obcego kraju, wjeżdżający na teren Polski, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. W większości przypadków wystarczy do tego paszport, a także dokument podróży, które obowiązują jednak tylko przez określony czas. Chcąc zostać w Polsce na dłużej – zamieszkać i zacząć pracować, konieczne będzie spełnienie dodatkowych warunków oraz zdobycie zgody na pobyt i pracę. Sposób legalizacji w znacznej mierze uzależniony będzie od tego, skąd pochodzi cudzoziemiec. Obywatele Unii Europejskiej, krajów członkowskich Europejskiego Okręgu Gospodarczego, a także osoby spoza tych obszarów będą wymagały innego rodzaju zezwoleń.

Pobyt stały i pobyt czasowy – co daje, jak zdobyć?

Osoby przebywające w Polsce do 3 miesięcy, będący obywatelami UE nie mają obowiązku meldowania się, jeżeli jednak chcą przebywać w kraju dłużej, konieczne będzie uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Pozostali muszą dokonać legalizacji pobytu w ciągu maksymalnie 30 dni. Zgłasza się wówczas w odpowiednim urzędzie wniosek o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami typu paszport lub karta pobytuwiza czy potwierdzenie prawa do lokalu. Zajmuje się tym wojewoda właściwy dla miejsca zamieszkania. Co daje obcokrajowcowi karta stałego pobytu wyjaśnia https://konstytucje.pl, przedstawiając, jakie są jej korzyści oraz kiedy można się o nią starać. Zazwyczaj nie jest to możliwe od razu i poprzedza ją okres związany z zezwoleniem na pobyt czasowy.

Jak legalnie pracować w Polsce?

Co istotne, posiadanie zezwolenia na legalny pobyt, nie jest równoznaczne z zezwoleniem na pracę. Aby mieć możliwość podjęcia zatrudnienia, najczęściej trzeba dodatkowo zgłosić odpowiedni wniosek do urzędu wojewódzkiego, w celu uzyskania takiego zgody. Oczywiście można się o to starać od początku, na przykład poprzez zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terenie Polski.

Istnieje grupa cudzoziemców, którzy jednak takiego specjalnego zezwolenia nie potrzebują. Dotyczy to szczególnie obcokrajowców delegowanych do pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a także obywateli niektórych państw, jak Ukraina, Armenia, Rosja, Białoruś, Gruzja, Mołdawia. W tym przypadku zezwolenie nie jest potrzebne, jednakże ten typ zatrudnienia nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.

Niejednokrotnie, staraniem o legalizację pobytu cudzoziemca zajmuje się sam pracodawca, który w ten sposób szuka rąk do pracy. Wówczas musi on dopilnować, by zatrudniona osoba lub grupa osób posiadała wszystkie niezbędne zezwolenia.

Pracy w Polsce nie mogą za to podjąć osoby, które przebywają na terenie kraju legalnie, ale tylko na podstawie wizy turystycznej. W takich przypadkach konieczna byłaby zmiana statusu pobytu, a więc siłą rzeczy, postaranie się o pobyt czasowy i pracę.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *