Osamotniona dziewczynka siedzi przy biurku

Jak pandemia wpłynęła na kondycję naszych dzieci?

Mimo że czasy najbardziej restrykcyjnego lock downu za nami, nie wszyscy mogą odetchnąć z ulgą. Tak naprawdę wielomiesięczne ograniczenie kontaktów i odcięcie od niektórych stałych aktywności życia codziennego mogło doprowadzić u wielu z nas do długofalowych negatywnych skutków. Złe samopoczucie, zaburzenia stany lękowe i rozwijająca się depresja: to problemy natury psychicznej, które nie mijają magicznie wtedy, gdy mijają bodźce je inicjujące. Niestety, z problemami tego typu borykają się również nasze dzieci.

Dlaczego dzieci potrzebują pomocy psychologicznej po pandemii?

Nikt z nas nie spodziewał się, że z chwilą ogłoszenia zamknięcia szkół i przejścia na tryb nauczania wyłącznie zdalny, rozpocznie się wielomiesięczny proces nieodwracalnych zmian w sposobie naszego funkcjonowania. Długotrwałe przebywanie w niewielkiej przestrzeni, ograniczenie kontaktu z rówieśnikami, problemy z nauką zdalną, a także stres związany z bezpieczeństwem zdrowotnym (wiele dzieci straciło bliskich w czasie pandemii!) doprowadziły do niesamowitego wzrostu odsetka samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Poza samobójstwami, które są drastycznym i zero-jedynkowym skutkiem pogarszającej się kondycji psychicznej dzieci, mamy również zwiększone realne zapotrzebowanie na pomoc ze strony psychiatrów dziecięcych, terapeutów oraz psychologów oferujących interwencje psychologiczne zgłaszane w przychodniach oraz w placówkach takich jak Harmonia LUX MED (tutaj znajdziesz ofertę specjalistów, którzy są przygotowani do niesienia pomocy najmłodszym w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami pandemii: https://harmonia.luxmed.pl).

Przemoc w domu

Dodatkowo, prowadzone są badania, z których wynika, że istotnym problemem w czasie izolacji była silniejsza niż zwykle ekspozycja dzieci na przemoc psychiczną i fizyczną ze strony najbliższych. Okazuje się bowiem, że często to właśnie szkoła i możliwość wyjścia do rówieśników były czynnikami ochraniającymi dzieci przed urazami psychicznymi ze strony dysfunkcyjnego domu. Dodatkowo, dość sporym problemem okazało się, w niektórych kręgach, niedożywienie. Dzieci, które miały szansę zjeść jeden dofinansowywany posiłek dziennie w szkole, w czasie pandemii niestety straciły tę możliwość.

Postpandemiczne dolegliwości, które mogą trapić nasze dzieci

Do nieco mniej drastycznych, ale nadal problematycznych skutków pandemii należy również problem nadmiernego tycia dzieci, a także osłabienie ich rozwoju poznawczego wskutek ograniczenia dopływu bodźców. Długotrwały stres może przyczyni się również do pojawienia się problemów ze snem, do zaburzenia apetytu oraz do pojawienia się problemów ze strefy czysto fizycznej, tj. bólu głowy, dolegliwości żołądkowych i wielu innych.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *