Budowa - pracownicy wygładzają zaprawę

Kiedy dokumentacja badań podłoża gruntowego? Co mówią przepisy?

Kwestie związane z budową domu, obiektu użytku publicznego czy pozostałych nieruchomości są obwarowane wieloma przepisami prawnymi. Niezwykle ważna jest dokumentacja badań podłoża gruntowego – kiedy jej wykonanie jest konieczne i jakie korzyści niesie? Sprawdź koniecznie!

Czym są badania podłoża gruntowego i jaka dokumentacja może być stworzona na ich podstawie?

Badania podłoża gruntowego mogą być nazywane także badaniami geologicznymi. Mają one na celu sprawdzenie struktury gruntu przeznaczonego pod budowę nieruchomości, określenie jego parametrów oraz wykrycie ewentualnych anomalii. Dzięki oględzinom i badaniom możliwe jest wykonanie lub zoptymalizowanie projektu nieruchomości, w celu wyeliminowania nieprawidłowości, które mogą pojawić się podczas budowy, jak i eksploatacji budynku. Dokumentacja badań podłoża gruntowego zazwyczaj dzieli się na 2 części – tekstową oraz załączniki graficzne i tabelaryczne. Pierwsza z ich skupia się na opisaniu zakresu i metodyki przeprowadzonych prac oraz interpretacji przedstawianych wyników, opisu położenia, zagospodarowania i ukształtowania terenu, budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz charakterystyki warunków gruntowych. Konieczne jest także krótkie podsumowanie wraz z opinią. Druga część może zawierać np. mapę dokumentacyjną, objaśnienia, legendy, przekroje geotechniczne, kartę wyników badań oraz analizę sitową gruntu.

Kiedy wymagana jest dokumentacja badań podłoża gruntowego? Jakie przepisy to regulują?

Dokumentacja badań podłoża gruntowego nie jest wymagana przy wszystkich kategoriach geotechnicznych. Określone zostało to w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych wraz z późniejszymi zmianami. Ponadto aspekt ten poruszony został normie Eurokod 7. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie aktami prawnymi, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne jest przedstawienie dokumentacji badań podłoża gruntowego w przypadku wszystkich nieruchomości z pierwszej kategorii geotechnicznej oraz w drugiej w przypadku prostych warunków gruntowych (jednorodne grunty, wykluczenie mineralnych gruntów słabonośnych, nasypów niekontrolowanych, gruntów organicznych lub ze zwierciadłem wody gruntowej zlokalizowanym powyżej budowanej nieruchomości):

  • jedno- lub dwukondygnacyjnych budynków na fundamentach palowych bezpośrednich oraz studniach,
  • konstrukcji posadawianych bezpośrednio, na płytach lub palach,
  • ścian oporowych wyższych niż dwie kondygnacje,
  • konstrukcji, których zadaniem jest utrzymywanie gruntu oraz wody,
  • nabrzeży, filarów mostowych oraz przyczółków,
  • nasypów i budowli ziemnych innych niż opisane w pierwszym punkcie,
  • nawierzchnie lotnisk, które zlokalizowane są na sztywnej i twardej konstrukcji,
  • kotw gruntowych,
  • tuneli w twardych skałach, które nie wymagają pełnej szczelności.

W pozostałych, bardziej skomplikowanych przypadkach, konieczne jest opracowanie dodatkowej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Obydwa dokumenty mogą być połączone w jeden, spójny, dlatego też na początku tego akapitu stwierdzono, że dokumentacja badań podłoża gruntowego nie jest wymagana we wszystkich przypadkach – tego typu badania są jednak konieczne.

Kto może stworzyć dokumentację badań podłoża gruntowego i za ile?

Przeprowadzaniem badań podłoża gruntowego oraz tworzeniem dokumentacji z nich zajmują się profesjonalne firmy geotechniczne. Koszty badania mogą wahać się od około 500 zł do 5000 zł w zależności od regionu, renomy specjalistów, a także typu podłoża np. jego zanieczyszczeń. Warto podkreślić, że czasem jednorazowe badanie może nie być wystarczające i konieczne będzie jego powtórzenie, przez co koszty mogą się zwiększyć.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *