Banknot 100 zł sprzed denominacji

Skup długów: Na czym polega to działanie?

Skup długów to bardzo popularny i szybki sposób na finansowanie. Sprzedaż długów jest opcją poprawienia swej sytuacji oraz płynności finansowej przez przedsiębiorstwo. Przekonajmy się zatem, jak wygląda proces skupu długów i czy się opłaca. 

Skup długów: Jak wygląda?

Wszystko zaczyna się ok skontaktowania z firmą zajmującą się wykupem długu w celu umówienia się na wycenę wierzytelności. Można to zrobić od razu i wysłać dokumenty pocztą na adres owej firmy. Pracownicy natychmiast zajmą się wyceną i zapewne oddadzą ją do działu analiz. Wówczas zostanie sprawdzona kompletność dokumentów (w razie potrzeby otrzymamy informację o wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji), po czym dział windykacji przeanalizuje sytuację posiadacza długów, wyceni wierzytelność oraz wysokość długu itp. Niekiedy skup długów nie zostanie przyjęty przez firmę skupującą długi, bowiem przedsiębiorca może nie spełniać warunków skupu długu. Wtedy zostaną doradzone inne działania mające na celu pozbycie się zadłużeń. W innym przypadku, firma przekaże wycenę i poinformuje, że zgadza się na kupno naszych długów na podstawie umowy cesji. Wiele zależy od sytuacji finansowej dłużnika. Po zbyciu praw oraz obowiązków do roszczeń, klient otrzymuje umówioną kwotę aby pozbyć się zadłużenia.

Umowa cesji: Skup wierzytelności

Umowa cesji to umowa cywilnoprawna. Celem tej umowy jest to, aby właściwości zobowiązania wierzyciela zostały przeniesione na na inną osobę trzecią lub instytucje. Wówczas prawa wierzyciela, przechodzą na ten podmiot. Wszystko to na podstawie umowy cesji wierzytelności, która jest w pełni dobrowolna. A co zawiera umowa cesji? Aby dokonać cesji wierzytelności, na umowie należy zaznaczyć datę oraz miejsce jej zawarcia a także określić strony pomiędzy którymi ma zostać zawarta na określonych warunkach. Oprócz tego niezbędne elementy to: podpisy obu stron; oświadczenie cedenta (wierzyciela) oraz okres, w którym wierzytelności zostaną przekazane. Umowa cesji wierzytelności zawiera także cenę tych wierzytelności oraz dokumenty potwierdzające wysokość oraz istnienie zadłużeń. Cesjonariusz (osoba, na którą przechodzi wierzytelność) musi poinformować dłużnika. Dlatego też w umowie musi zostać zawarta klauzula wymuszająca poinformowanie dłużnika. Skupowanie wierzytelności następuje w konkretnym momencie, zatem umowa musi określać termin przekazania wierzytelności. Pomaga to w utrzymaniu płynności finansowej firmy. 

Skupowanie długów: Rodzaje długów

Wiemy już jak wygląda proces skupywania długów i umowa cesji. Jednakże samych rodzajów długów, które mogą zostać wykupione jest aż kilka. Należą do nich:

  • faktury wymagalne;
  • faktury, których termin płatności jeszcze nie przeminął;
  • wypełnione weksle, weksle puste;
  • długi, które jeszcze nie zostały skierowane do postępowania przed sądem;
  • długi bezsporne;
  • zadłużenia nieprzedawnione oraz nie umorzone;
  • długi, które nie są objęte jakimkolwiek pełnomocnictwem kancelarii tudzież innej firmy;
  • długi, które zostały pisemnie potwierdzone przez osobę zadłużoną.

Sprzedaż wierzytelności wbrew pozorom to powszechne działanie. Skup długów prowadzi ogrom firm, więc warto zajrzeć na konkretną stronę i przekonać się na jakich warunkach odbywa się w niej skup dlugow (skup dlugow). Bowiem sprzedaż długów oraz ich skup to szybkie sposoby finansowania, które przekonują wiele firm. Ważne jest jednak uważne przygotowanie umowy cesji wierzytelności, która musi zawierać wszystkie wcześniej wymienione elementy, aby była zgodna z prawem i prawomocna.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *