Góry Świętokrzyskie położone są w centralnej części Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Od północy graniczą z Niziną Mazowiecką, a od południa z Niecką Nidziańską. Od zachodu otacza je przepiękna Jura Krakowsko-Częstochowska, a od wschodu Wyżyna Lubelska. To najstarsze góry w Polsce, trochę niedoceniane,Więcej