Temida - symbol ślepej sprawiedliwości

Unieważnienie umowy kredytu frankowego – jakie skutki? Czy opłaca się unieważnić umowę kredytu?

Nie jest tajemnicą, że banki zawierały wadliwe umowy z klientami decydującymi się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich. Temat ten powraca co jakiś czas na pierwsze strony gazet, gdyż problemy ze spłatą zobowiązań ma bardzo wiele osób, a sprawą zajął się Sąd Najwyższy, który w 2019 roku po raz pierwszy opowiedział się za całościowym unieważnieniem kredytu frankowego. Od tego czasu toczy się coraz więcej spraw sądowych, w których oszukiwani kredytobiorcy walczą o swoje prawa. Osoby, których ten problem dotyczy, powinny mieć pełną świadomość tego, jakie skutki może nieść za sobą unieważnienie umowy kredytu frankowego.

Unieważnienie umowy kredytu – co trzeba wiedzieć?

Przede wszystkim ważną informacją jest to, że możliwość unieważnienia kredytu frankowego przysługuje osobom, które zawarły umowy na kredyty indeksowane oraz denominowane. Alternatywę dla unieważnienia umowy kredytowej jest w tych przypadkach tzw. odfrankowienie kredytu, czyli przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotówkowy, przy jednoczesnym zachowaniu „frankowego” oprocentowania.

Walka z bankami nigdy nie jest prosta, a do tego kwestie związane z prawem bankowym i finansami mogą sprawić, że wiele osób, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich i mogłyby teraz dochodzić swoich praw przed sądem, nie podejmie tego wyzwania w obawie przed przegraną i obowiązkiem opłacania dodatkowo kosztów sądowych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że unieważnienie umowy kredytu jest możliwe z pomocą doświadczonej kancelarii i mając wsparcie takich prawników, szanse na wygraną są naprawdę duże.

Jakie skutki może mieć unieważnienie umowy kredytu we frankach?

Najbardziej oczywistym skutkiem, jaki może mieć stwierdzenie, że umowa kredytowa dotycząca kredytu we frankach nie obowiązywała od momentu jej zawarcia, jest obowiązek zwrotu przez kredytobiorcę dokładnie takiej kwoty, jaką otrzymał od banku. Frankowicz nie ma więc obowiązku spłacania odsetek i prowizji. Drugim istotnym skutkiem jest nieważność ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu, dotyczy to przede wszystkim hipoteki, ale też np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jeśli takie było opłacane. Warto przy tym mieć na uwadze, że obowiązek zwrócenia uzyskanych świadczeń dotyczy każdej ze stron sporu, a więc zarówno banku, jak i kredytobiorcy.

Czy opłaca się unieważnić umowę kredytu?

W większości przypadków unieważnienie umowy kredytu frankowego jest korzystne, ale jak wiadomo, nie ma róży bez kolców. Sąd rozstrzygający sprawę może przyjąć różne teorie. Najkorzystniejszy wariant przewiduje, że bank będzie zmuszony do zwrotu kwoty nadpłaconej, przewyższającej tę, którą kredytobiorca otrzymał. Co jednak w sytuacji, gdy klient nie spłacił jeszcze całej części kapitałowej? W takim wypadku sąd może zobowiązać kredytobiorcę do natychmiastowej spłaty pozostałej części kredytu.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia klienta banku jest więc odfrankowienie kredytu, jednak podkreślamy, że wszystko zależy od konkretnej sytuacji poszczególnych osób.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *