Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron – co się za nim kryje?

Nie ma wątpliwości, że rozwód to zawsze nieprzyjemne wydarzenie. Przede wszystkim dla stron, których dotyczy, choć czasami również dla osób trzecich. Najbardziej problematyczne są sytuacje, w których w związkach są się dzieci. Ze względu na powyższe, o ile to tylko możliwe, warto wziąć rozwód za porozumieniem, stron. O co chodzi? Już wyjaśniamy!

Porozumienie w kwestii rozpadu pożycia

Rozwód może zostać przyznany przez sąd tylko pod warunkiem, że uzna on całkowite ustanie pożycia małżonków, które jest niezbędne dla możliwości kontynuowania małżeństwa. Chodzi tutaj o więc fizyczną, psychiczną i majątkową. Niemniej zdarzają się sytuacje, w których jedna ze stron utrzymuje, że taka istnienie i nie chce udzielić rozwodu. W takich okolicznościach rozwód za porozumieniem stron nie będzie możliwy.

Jeśli jednak małżonkowie są zgodni w kwestii zakończenia małżeństwa, ustalają między sobą, że decydują się na rozwód, określają wszelki istotne kwestie, takie jak między innymi podział majątku i składają w sądzie wspólny wniosek. Pisemne wyrażenie zgody przez obojga partnerów jest niezbędne dla uzyskania rozwodu za porozumieniem stron. Warto przy tym pamiętać, że pomimo wyrażenia zgody i tak musi odbyć się rozprawa. Niemniej w takich sytuacjach jest to zwykle jedynie formalność.

Rozwód za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie

Co istotne, rozwój za porozumieniem stron zawsze jest rozwodem bez orzekania o winie. Nie ma tutaj zatem mowy o nierównomiernym podziale majątku czy innych konsekwencjach, które wynikają z orzeczenia winy któregoś z partnerów. Porozumienie stron oznacza po prostu, że małżonkowie są zgodni w kwestii braku sensu kontynuowania małżeństwa ze względu na ustanie więzi, przy czym nie obwiniają drugiej strony za zaistnienie takiego stanu rzeczy.

Nie ma wątpliwości, że rozwód za porozumieniem stron to w przypadku rozpadu małżeństwa najlepsze rozwiązanie. Pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych nerwów i traum. W tym przypadku zwykle kończy się na tylko jednej, krótkiej rozprawie rozwodowej.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zapraszam: Kancelaria Adwokacka adw. Monika Zawiejska – rozwód Poznań

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *