Zaciśnięta pięść

Niebieska karta – ile trwa, jak działa? Co warto wiedzieć o niebieskiej karcie?

Niebieska karta to dokument, który ma chronić osoby doświadczające przemocy domowej. Zawarte są w niej informacje na temat członków rodziny, a także opis czynności podejmowanych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przemocy w rodzinie. Dokument ten może zostać sporządzony na prośbę osoby pokrzywdzonej lub nawet bez jej zgody. Co jeszcze warto wiedzieć o niebieskiej karcie?

Jak działa niebieska karta?

Przede wszystkim założenie niebieskiej karty nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Na jej podstawie nie wszczyna się postępowania karnego, jednak jest to informacja dla policji, że w danej rodzinie dzieje się coś niepokojącego. Bezpośrednim działaniem, jakie wywołuje założenie niebieskiej karty, jest wizyta dzielnicowego w miejscu zamieszkania rodziny, w której zaistniał problem przemocy domowej. Policjant ma na to 7 dni od dnia założenie tego dokumentu, po czym powinien powtarzać te wizyty co miesiąc.
Jakie korzyści daje założenie niebieskiej karty? Jej celem jest przede wszystkim stworzenie oraz wdrożenie planu pomocy dla osób dotkniętych przemocą. Dokładniej co daje niebieska karta objaśnia serwis rodzinarodzinie.pl. Istotne jest również to, że osoba pokrzywdzona zostaje objęta specjalnym nadzorem powołanego w tym celu zespołu interdyscyplinarnego.

Co warto wiedzieć o niebieskiej karcie?

Bardzo ważną informacją jest to, że założenie niebieskiej karty nie musi być związane z przemocą fizyczną. Pojęcie „przemoc w rodzinie” dotyczy także przemocy psychicznej. Niebieska karta powstała, aby chronić od każdego umyślnego działania bądź zaniechania, które naraża osobę w rodzinie na utratę życia, zdrowia, naraża jej godność, wolność oraz powoduje szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. Jak widać, jest to bardzo szeroki zakres, dzięki czemu każda osoba, która czuje się w jakiś sposób pokrzywdzona, może ten fakt zgłosić na policję, w ośrodku pomocy społecznej lub w szkole.
Dzięki temu dokumentowi pomoc uzyskują także osoby, których rodziny dotknął problem uzależnień, w tym od alkoholu. Cała procedura rozpoczyna się od wypełnienia niebieskiej karty A, czyli formularza, w którym opisuje się zgłoszenie, zaistniałą sytuację oraz podjęte działania. Karta B zostaje przekazana ofierze przemocy, gdyż zawarte są a niej informacje dotyczące najważniejszych przestępstw związanych z przemocą domową oraz dane instytucji i organizacji, do których można zgłosić się po pomoc.

Ile trwa niebieska karta?

Nie ma z góry określonego czasu, w jakim niebieska karta pozostaje w mocy. Zakończenie procedury ma miejsce dopiero wtedy, gdy problem zostanie w jakiś sposób rozwiązany. Najbardziej pożądanym efektem jest ustanie przemocy, inne możliwości to zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, lub rozstrzygnięcie braku zasadności podejmowania działań. Zazwyczaj procedura trwa co najmniej kilka miesięcy.

Źródło: Artykuł sponsorowany

2 komentarze

  1. Czytam Twgo bloga nader często, regularnie, odwiedź też mojego mówię będzie fajnie… 🙂

  2. Czytam Twgo bloga nader często, regularnie, odwiedź też mojego mówię będzie fajnie… 🙂

Comments are closed.