Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Co to jest zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby i komu przysługuje?

Śmierć bliskiej osoby to traumatyczne przeżycie, które odciska się mocno na psychice. Czy po śmierci mamy, taty lub rodzeństwa możemy uzyskać rekompensatę finansową? Sprawdź, komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby i jak można je uzyskać. 

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to odszkodowanie przyznawane osobom, które doznały szkody moralnej, czyli niemajątkowej krzywdy, w wyniku działania lub zaniechania innych osób lub instytucji. Szkoda moralna to doznanie cierpienia, bólu, trwogi, złego samopoczucia, zranienia uczuć, pogorszenia stanu zdrowia, utraty zdolności do wykonywania zawodu lub innego rodzaju cierpienia, które nie ma charakteru materialnego i nie wiąże się z konkretnymi stratami finansowymi.

Zadośćuczynienie przysługuje osobom, które doznały szkody moralnej w wyniku działania lub zaniechania innych osób albo instytucji, na przykład w wyniku wypadku samochodowego, błędu lekarskiego, mobbingu w pracy, nieodpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy itp. Zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę za doznane cierpienie i ma charakter symboliczny, ponieważ nie jest możliwe dokładne wycenienie szkody moralnej. Zadośćuczynienie przyznaje się w wymiarze adekwatnym do stopnia doznanej szkody.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Zadośćuczynienie przysługuje osobom bliskim, takim jak małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, krewni i powinowaci do drugiego stopnia, którzy doznali szkody moralnej w wyniku śmierci osoby bliskiej. W Polsce zadośćuczynienie przysługuje za szkodę moralną wynikającą ze straty bliskiej osoby, a nie za samą śmierć. Aby uzyskać zadośćuczynienie, należy wystąpić z pozwem do sądu i udowodnić, że doszło do szkody moralnej, a także wskazać jej wysokość. Zadośćuczynienie może być przyznane jednorazowo lub w formie comiesięcznych rat.

Zadośćuczynienie za śmierć ojca — czy dziecku należą się pieniądze po śmierci rodzica?

Po śmierci rodzica dziecko nie otrzymuje automatycznie pieniędzy, ale może otrzymać alimenty od drugiego rodzica lub opiekuna prawnego. Alimenty to świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie i wychowanie dziecka i są obowiązkowe dla obojga rodziców. Dziecko może również otrzymać zapomogę lub pomoc finansową z funduszu alimentacyjnego, jeśli rodzic lub opiekun prawny nie są w stanie zapewnić odpowiedniego utrzymania dziecka. W niektórych przypadkach dziecko może również otrzymać zadośćuczynienie za śmierć ojca, za szkodę moralną wynikającą ze straty bliskiej osoby, ale jest to możliwe tylko w sytuacjach, gdy zostało udowodnione, że doszło do szkody moralnej i wskazano jej wysokość.

Więcej informacji na temat uzyskania zadośćuczynienia po śmierci ojca: https://apo24.pl/zadoscuczynienie-za-smierc-osoby-bliskiej/ 

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *