Blok mieszkalny - mieszkania w bloku

Czy można wynająć mieszkanie innej osobie? To musisz wiedzieć

Rosnące ceny nieruchomości sprawiają, że współcześnie wynajem cały czas cieszy się dużym powodzeniem. Dla wielu osób to doskonały sposób na dodatkowy, pasywny przychód. Nie każdy może jednak zaprosić do siebie nowych lokatorów. Dowiedz się, co decyduje o tym, czy można wynająć mieszkanie innej osobie!

Kiedy można wynajmować mieszkanie?

Wynajmującym może być każdy, kto ma faktyczne prawo do władania lokalem. Może więc być to właściciel, ale też osoba, która dysponuje nieruchomością w ramach określonego stosunku prawnego. Najłatwiej jest z reguły w sytuacji, gdy posiada się:

  • mieszkanie własnościowe,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Wynajem czy użyczenie lokalu nie wyklucza możliwości podnajmu, ale zazwyczaj kwestię tę trzeba omówić z właścicielem. Zgodnie z przepisami nie jest to opcja przysługująca z urzędu, dlatego konieczne jest uzyskanie zgody. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli właściciel i/lub osoba zarządzająca lokalem zezwolą na najem, można przyjmować lokatorów na określonych zasadach (np. według ustaleń zarobek nie powinien przekraczać konkretnego pułapu czy czas trwania najmu nie powinien być dłuższy niż dotychczas obowiązująca umowa).

Kiedy nie można wynająć mieszkania innej osobie?

Mieszkania nie można wynajmować, gdy nie posiada się do niego praw własnościowych. Uprawnień nie dają:

  • lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu,
  • możliwość korzystania z mieszkania komunalnego,
  • umowa na najem okazjonalny/instytucjonalny.

W wyjątkowych sytuacjach można jednak negocjować z właścicielem/zarządcą. Jeśli uzyska się zgodę, wystarczy przygotować dodatkową umowę. 

Warto też mieć na względzie to, że ogromne znaczenie ma tzw. władztwo nad lokalem. Zdarza się, że nawet kiedy jest się właścicielem, ale nie ma się faktycznej kontroli nad mieszkaniem, nie można go wynajmować. Co więcej, może do tego dojść nie tylko w przypadku, gdy nieruchomość została powierzona komuś innemu na podstawie umowy, ale też wtedy, gdy jest ono wykorzystywane bezumownie.

Kto może wynajmować mieszkania z punktu widzenia prawa?

Wynajmującym może być osoba fizyczna, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna (która nie posiada osobowości prawnej).

Osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (nie może być niepełnoletnia albo ubezwłasnowolniona) oraz powinna sprawować faktyczne władztwo nad nieruchomością.

Osoba prawna to podmiot, który uzyskał osobowość prawną na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru oraz każda inna osoba prawna, która powstała na podstawie ustawy. Są to m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne.

Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej są niektóre spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa oraz spółka partnerska), a także podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów posiadają osobowość prawną (np. wspólnoty mieszkaniowe).

Jesteś zainteresowany stałym zakwaterowaniem na Śląsku? Sprawdź mieszkania na wynajem Katowice.

Źródło: Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *