Jak zrobić zrzut ekranu (print screen) na laptopie?

prinyscreenZrzut ekranu, czyli print screen, to polecenie, dzięki któremu można skopiować obraz wyświetlany na monitorze komputera lub na laptopie i zapisać go jako plik graficzny.

Aby wykonać zrzut ekranu znajdź na klawiaturze „Print Screen”. Klawisz ten może być oznaczony skrótem np. „PrtSc”. Zwykle występuje on w górnym rzędzie klawiszy. Jeśli klawisz „Print Screen” lub „PrtSc” znajduje się na klawiaturze numerycznej to naciśnij klawisz „Funkcja” lub „Fn” i „Print Screen” w tym samym czasie.

Skopiuj zawartość przeglądanego ekranu do schowka poprzez naciśnięcie przycisku „Print Screen”.

Teraz należy wkleić nasz zrzut ekranu ze schowka do innego programu np. Photoshop w celu dalszej edycji lub np. Word. Taki obraz ekranu można teraz wydrukować.

Napisz, co o tym myślisz?