Jak zrobić przypisy w Wordzie: menu i skróty klawiszowe

Dodawanie przypisów w programie Word to bardzo przydatna funkcja. Przypis można dodać wykorzystując polecenie z menu programu lub skrót klawiszowy. Sprawdź, jak łatwo dodać przypisy w Wordzie.

Z przypisów dolnych i końcowych możesz skorzystać pisząc, aby objaśnić lub skomentować zawartość swojej pracy lub podać źródło, na które się powołujesz. Przypisy dolne umieszczane są zazwyczaj u dołu strony i oddzielone są specjalnym separatorem.

Jak zrobić przypisy w Wordzie (Word 2013)

Przypisy w Wordzie

Przypisy w Wordzie

Poznaj skróty klawiszowe oraz opcje dostępne z menu, aby zrobić przypisy w programie Word.

Instructions

  1. Kliknij miejsce w tekście, w którym chcesz dodać przypis dolny.
  2. W menu górnym kliknij pozycję Odwołania > Wstaw przypis dolny.
  3. Wpisz tekst przypisu dolnego.
  4. Aby powrócić do odpowiedniego miejsca w dokumencie, kliknij dwukrotnie znacznik przypisu dolnego.

Aby wstawić przypis dolny, możesz również nacisnąć klawisze Ctrl+Alt+F.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.