Genialne skróty klawiszowe, które pomogą ci szybciej korzystać z Facebooka

Jeżeli zastawiasz się, jak wygodniej i szybciej korzystać z Facebooka na komputerze lub laptopie mamy idealne rozwiązanie! Po prostu użyj tych kombinacji klawiszy!

Kombinacje klawiszy dla poszczególnych przeglądarek, aby szybciej korzystać z Facebooka:

Skorzystaj z kombinacji klawiszy w przeglądarce i zastąp skrótem klawiszowym numer na poniższej liście Skróty klawiszowe.

Internet Explorer dla komputerów PC: Alt + numer, a następnie Enter

Firefox dla komputerów PC: Shift + Alt + numer

Safari dla komputerów Mac: Ctrl + Opt + numer

Firefox dla komputerów Mac: Ctrl + Opt + numer

Chrome dla komputerów Mac: Ctrl + Opt + numer

Chrome dla komputerów PC: Alt + numer

Skróty klawiszowe

0 – pomoc

1 – strona główna

2 – oś czasu

3 – znajomi

4 – skrzynka odbiorcza

5 – powiadomienia

6 – ustawienia

7 – dziennik aktywności

8 – sekcja Informacje

9 – regulamin

Skróty klawiszowe w aktualnościach

Niektóre popularne czytniki ekranowe (np. VoiceOver, JAWS) obsługują ogólne skróty klawiszowe Facebooka.

Jeśli korzystasz z aplikacji JAWS w wersji 16.0.2136 lub wyższej, włącz opcję Allow Web Application Reserved Keystrokes (Zezwalaj na używanie skrótów klawiszowych zarezerwowanych dla aplikacji sieci web) w Settings Center (Centrum ustawień) lub Quick Settings (Szybkie ustawienia) JAWS.

Aby włączyć skróty dla JAWS:

Naciśnij kombinację klawiszy Insert + F2.

Wybierz opcję Run Settings Center (Uruchom centrum ustawień).

Wyszukaj aplikację sieciową (web app).

Zaznacz pole obok opcji Allow Web Application Reserved Keystrokes (Zezwalaj na używanie skrótów klawiszowych zarezerwowanych dla aplikacji sieci web). Upewnij się, że wprowadzasz zmiany w domyślnym pliku.

Jeśli korzystasz z aplikacji VoiceOver, skróty klawiszowe będą działać automatycznie:

j i k – przewijanie pomiędzy zdarzeniami aktualności

enter/return – zobacz dalszą część wybranego zdarzenia

p – opublikowanie nowego statusu

l – polubienie lub anulowanie polubienia wybranego zdarzenia

c – skomentowanie wybranego zdarzenia

s – udostępnienie wybranego zdarzenia

o – otwarcie załącznika wybranego zdarzenia

/ – wyszukiwanie

q – wyszukiwanie kontaktów na czacie

? – otwarcie listy skrótów klawiszowych w aktualnościach

Skróty klawiszowe w komunikatorze internetowym

CTRL + g – wyszukiwanie konwersacji

CTRL + q – wyświetlenie/ukrycie listy skrótów

CTRL + Delete – archiwizacja/cofnięcie archiwizacji konwersacji

CTRL + j – oznaczenie jako spam

CTRL + m – rozpoczęcie nowej wiadomości

CTRL + i – przejście do Skrzynki odbiorczej

CTRL + u – przejście do folderu Inne

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.